Politie en buurtpreventie houden actie in voetgangersgebied

Leden van buurtpreventieteams in de wijk Kortendijk en de politie gaan op woensdag 24 augustus flyeren op het Dijkcentrum. Er wordt, tot ergernis van winkeliers en winkelend publiek, veelvuldig ge(brom)fietst in dit voetgangersgebied.

In samenwerking met de winkeliersvereniging en gemeente Roosendaal is er een actie op touw gezet om in eerste instantie (brom/snor)fietsers te gaan waarschuwen. Gemeente en winkeliersvereniging hebben hier flyers, posters en spandoeken voor laten maken. Buurtpreventieleden en politieagenten zullen gedurende de dag flyers uitdelen en overtreders waarschuwen.

Boetes
Na 24 augustus zal de politie regelmatig gaan controleren op het Dijkcentrum. (Brom/snor)fietsers binnen het voetgangersgebied krijgen dan geen waarschuwing meer, maar een boete van 55 euro voor fietsers en 95 euro voor snor- en bromfietsers. Daar komen nog 9 euro administratiekosten bij.
Flyeractie
De reden van de flyeractie en controles is dat het fietsen/ brommers op het Dijkcentrum al meermalen tot bijna-aanrijdingen en ruzies heeft geleid. In de toekomst zullen er ook soortgelijke acties plaatsvinden in andere voetgangersgebieden in Roosendaal.