Heeft een buurtpreventist andere rechten?

Nee, een buurtpreventist heeft dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Het is zeer zeker geen extra “bewakingsdienst” in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die eventueel wel bereid zijn anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook hebben zij een signalerende functie. U als wijkbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. Door korte communicatielijnen met politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dit soort situaties.