Waar maak ik mijn melding?

Alle meldingen komen bij de coördinator terecht. De coördinator zorgt ervoor dat de meldingen terecht komen bij de juiste instanties. Op hun beurt zorgen deze instanties er voor dat er zo snel mogelijk iets met de melding gedaan wordt. De resultaten worden teruggekoppeld naar de lopers.
Ieder team heeft een eigen unieke code in het registratiesysteem van de politie. Dit betekent dat de wijkagent, maar ook andere politiemensen, alle meldingen vanuit het team kunnen inzien. Zo kan een op het oog eenvoudige melding wellicht wel de sleutel van een misdrijf zijn of kan de politie losse meldingen van de verschillende buurtpreventieteams met elkaar verbinden.

Diverse buurtpreventieteams maken nu nog gebruik van de WaakSamen App. Deze verdwijnt per 1 november 2020. Daarom is door politie en gemeente Roosendaal dit handige overzicht gemaakt. Zodat buurtpreventisten maar ook inwoners van gemeente Roosendaal snel kunnen zien waar meldingen kunnen worden gedaan.