!Alert Roosendaal

Roosendaal zet Whatsapp in voor het voor het terugdringen van inbraken logo !Alert

Burgers en politie alarmeren de politie en elkaar.

In Nispen is dit initiatief van start gegaan in navolging van het project 1000 ogen van de gemeente Ede.

Dit is een samenwerking van de gemeente de politie en het buurtpreventieteam.

Inmiddels zijn er in de gemeente Roosendaal !Alert groepen actief  in Nispen, Flintdijk, Landerije, Sterrebos, Reginadonk en zijn er vele andere teams ook bezig met het uitrollen van dit initiatief.

 De 10 spelregels van !Alert

1. Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar

2. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk waar zijn verbonden zijn aan de !Alert groep

3. Politie komt alleen in actie na een melding via 112

4. !Alert werkt volgens het principe van SAAR

-S Signaleer

-A Alarmeer politie via 112

-A App om je melding bekend te maken aan je groep

-R Reageer (stap naar buiten en ga bijv in gesprek met desbetreffende persoon. De bedoeling is om de verdachte zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig is en zonder risico’s

5. Meld zo veel mogelijk en denk hierbij aan het signalement

  • geslacht
  • huidskleur
  • lengte
  • gezicht
  • kleding (scan de persoon van boven naar beneden, let op bijzonderheden)
  • voertuig(en) kleur, merk, type, kenteken

6. laat bij de melding weten dat 112 is gebeld

7.  Let op taalgebruik. Niet vloeken- schelden- discrimineren – etc

8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten

9.  Gebruik !Alert alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderling contact/prive berichten

10.  Informatie die u krijgt via Whatsapp mag u niet verder verspreiden  (ook niet via Social Media)

Wilt u zich aansluiten bij een bestaande !Alert groep neem dan contact op met de beheerder van de !Alertgroep in uw buurt via www.wabp.nl  Wilt u meer informatie over dit initiatief of wilt u een eigen !Alert groep opzetten (dit kan alleen wanneer er nog geen !Alert is in uw wijk) stuurt u dan een email naar buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl

Kijk ook eens op www.wabp.nl  voor andere gemeenten die werken met Whatsapp buurtpreventie