!Alert WhatsApp Roosendaal

Roosendaal zet WhatsApp in voor het voor het terugdringen van inbraken logo !Alert

Inwoners en politie alarmeren elkaar.

In Nispen is dit initiatief van start gegaan in navolging van het project 1000 ogen van de gemeente Ede.

Dit betreft een samenwerking van gemeente, politie en het buurtpreventieteam.

Inmiddels zijn er in de gemeente Roosendaal diverse !Alert en WhatsApp groepen actief  en zijn er vele andere teams ook bezig met het uitrollen van dit initiatief.

 De 10 spelregels van !Alert

1. Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar

2. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk waar zijn verbonden zijn
    aan de !Alert groep

3. Politie komt alleen in actie na een melding via 112

4. !Alert werkt volgens het principe van SAAR

S  Signaleer

A  Alarmeer politie via 112

A  App om je melding bekend te maken aan je groep

R  Reageer (stap naar buiten en ga bijv. in gesprek met desbetreffende
      persoon. De bedoeling is om de verdachte zijn plannen te verstoren.
      Doe dit alleen als dit veilig is en zonder risico’s

5. Meld zo veel mogelijk en denk hierbij aan het signalement

  • geslacht
  • huidskleur
  • lengte
  • gezicht
  • kleding (scan de persoon van boven naar beneden, let op bijzonderheden)
  • voertuig(en) kleur, merk, type, kenteken

6. laat bij de melding weten dat 112 is gebeld

7.  Let op taalgebruik. Niet vloeken- schelden- discrimineren – etc

8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten

9.  Gebruik !Alert alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderling contact/privé berichten

10.  Informatie die u krijgt via WhatsApp mag u niet verder verspreiden  (ook niet via Social Media)

Wilt u meer informatie over dit initiatief of wilt u een eigen !Alert groep opzetten (dit kan alleen wanneer er nog geen !Alert is in uw wijk) of aansluiten bij een bestaande groep, stuur een email naar buurtpreventie@roosendaal.nl

Kijk ook eens op www.wabp.nl  voor andere gemeenten die werken met WhatsApp buurtpreventie