Moet ik per se in een hesje?

Uit ervaringen is gebleken dat de zichtbaarheid van buurtpreventieteams een positief effect heeft op het terugdringen van inbraken, criminaliteit,  afval en overlast. Bij de buurtpreventieteams is gebleken dat het dragen van een hesje veel positieve kanten heeft, je bent zichtbaar voor medebewoners, hierdoor maak je ook makkelijker contact en is het eenvoudiger mensen aan te spreken, het hesje heeft zeker een preventieve werking. Daarom stimuleren wij als gemeente en politie zeker dit hesje te dragen!