Instructiebijeenkomst Buurtpreventie druk bezocht

Nieuwe leden van buurtpreventieteams hebben op 5 maart jl. deelgenomen aan een instructiebijeenkomst in buurthuis Keyenburg. Er was een grote opkomst. Dré van Roomen (politie) en Ad van de Vrede ( WijZijn) hebben de avond geleid. Ook is de nieuwe app WaakSamen aan bod gekomen. De nieuwe leden zijn door het ondersteuningsteam buurtpreventie, Cor van Bezuije en Ron Zwaal hebben de deelnemers voorzien van de benodigde materialen. Binnenkort vindt er weer een training communicatie plaats waar buurtpreventisten ook voor worden uitgenodigd. Wilt u meer informatie: stuur een email naar het algemene adres: buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl