BuurTent in alle wijken en dorpen

De gemeente Roosendaal zet de zogenaamde BuurTent in. Een succesvol middel om inbraken te voorkomen, eventuele opsporingsinformatie te vergaren en om de sociale controle in een wijk te vergroten. Dat gebeurt in samenwerking met buurtpreventieteams, politie, WijZijn Roosendaal en Alwel woningcorporatie. Diverse partijen gaan graag in gesprek met buurtbewoners over hoe men de veiligheid in de eigen buurt ervaart. En wat men zélf kan doen om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te vergroten. Zodra de BuurTent in uw omgeving komt wordt er een brief huis-aan-huis bezorgd met de uitnodiging de BuurTent te bezoeken.
Met deze opzet wordt er op kleine schaal gewerkt om zo voldoende aandacht te kunnen schenken aan de bezoekers.

Op 14 januari jl. stond de BuurTent bij de Antoniusstede waarin diverse vertegenwoordigers van politie, gemeente en Alwel in gesprek gingen met buurtbewoners n.a.v. vele meldingen van overlast en afvaldumpingen.

Op 19 februari stond de BuurTent in wijk de Kortendijk waar medewerkers van politie, Alwel, gemeente en de burgemeester in gesprek gingen met bewoners van de Desmijn en Diamantdijk over de maatregelen die getroffen zijn hun wijk veiliger te maken.