BuurTent in alle wijken en dorpen

De gemeente Roosendaal zet de zogenaamde BuurTent in. Een succesvol middel om inbraken te voorkomen, eventuele opsporingsinformatie te vergaren en om de sociale controle in een wijk te vergroten. Dat gebeurt in samenwerking met buurtpreventieteams, politie, WijZijn Roosendaal. De diverse partijen willen graag met buurtbewoners bespreken hoe men de veiligheid in de eigen buurt ervaart. En wat men zélf kan doen om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te vergroten. Dit is inmiddels gedaan in de wijken Kroeven, Westrand en Kortendijk. In 2019 zullen de overige wijken en uiteraard ook de dorpen aan bod komen. Per keer wordt in de omgeving een brief huis-aan-huis bezorgd. Een uitnodiging om de BuurTent te bezoeken. Met opzet wordt er op kleine schaal gewerkt om zo voldoende aandacht te kunnen schenken aan de bezoekers.