Wat doet een Wijkagent in Kortendijk?

Wijkagent Kortendijk Auke Glastra verzorgt samen met gemeente Roosendaal een interessante interactieve avond voor buurtpreventieleden in zijn wijk.

Op een leuke manier neemt hij de buurtpreventieleden mee in zijn politie opleidingsperiode en geeft de inwoners handige tips die zij tijdens hun looprondjes in de praktijk kunnen brengen.