Themabijeenkomst Cybercrime

Buurtpreventieleden en WhatsApp deelnemers van de gemeente Roosendaal sloten woensdagavond 3 maart massaal digitaal aan bij de Cybercrime informatieavond.
De inwoners kregen op eenvoudige wijze een inkijk in deze digitale wereld waarin de criminaliteitscijfers nog steeds explosief stijgen.

Goed om ook als inwoner van gemeente Roosendaal digi-weerbaar te worden.

Denkt u nu, in de toekomst zou ik als inwoner van gemeente Roosendaal graag ook een dergelijke bijeenkomst willen aansluiten? Meld u aan bij een buurtpreventieteam of whatsapp groep in uw buurt. Meer informatie over deze groepen vindt u hier.

Meer informatie over Cybercrime vindt u op https://www.cybercrimeinfo.nl/ en kijk ook eens op https://www.vpngids.nl/veilig-internet/cybercrime/