Succesvolle informatieavond voor Smaragddijk e.o.

Maandagavond jl. werd de informatie avond Buurtpreventie en WhatsAppAlert druk bezocht door bewoners van Smaragddijk. Ook enkele bewoners van Robijndijk, Amethistdijk en Eleolietdijk waren aanwezig. In totaal zo’n 45 bewoners. Een aantal organisaties was ook vertegenwoordigd: wijkagenten Jack van Nassauw en Peggy; Bas Huijbregtse en Remco van Boost Jongerenwerk, Melanie Lips van WijZijn, DirkJan van Rijen van gemeente. En ook Eelco Ligtenberg (Buurtpreventieteam Sterrebos2) en Ben Buurstee (Buurtpreventieteam Flintdijk), Christian Traets (Buurtpreventieteam A-dijken). Ad van de Vrede, coördinator Buurtpreventie in de gemeente Roosendaal leidde de avond. Er werd veel informatie gegeven en aanwezigen konden hun vragen ook kwijt. Die vragen gingen vooral over veiligheid in de buurt, speelterreinen waar ook oudere jeugd komt, bomen/struiken die het zicht wegnemen. Omdat er zoveel bewoners van de Smaragddijk aanwezig waren hebben de drie genoemde buurtpreventieteams per toerbeurt een ronde gelopen in deze straat. Als goed nabuurschap, een mooi gebaar naar hopelijk een nieuw buurtpreventieteam dat geformeerd gaat worden. Er is in elk geval veel belangstelling voor WhatsAppalert ( deze mensen gaan aansluiten op de WhatsAppgroep Kortendijk) en voor buurtpreventie gaat zich naar alle waarschijnlijkheid een zevental bewoners zich aanmelden. Dat kan via buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl . De mensen die zich aanmelden kiezen dan een coördinator zodat een team gestart kan gaan worden. Een mooi resultaat!

In januari zal er ook een informatieavond gehouden worden voor alle bewoners van Eleolietdijk en omgeving. Houd de berichten in de gaten!16-12-12-smaragddijk-infoavond