Sterrebos 2

Welkom op de pagina van Buurtpreventieteam Sterrebos 2 (Roosendaal).

ONS TEAM

Het buurtpreventieteam Sterrebos 2 bestaat (anno mei 2020) uit maar liefst 17 teams die door 49 mensen worden gevormd. Deze teams lopen geregeld door onze wijk in de herkenbare gele hesjes om een oogje in het zeil te houden. Onze kerntaken zijn: Horen, zien en melden!

ONS GEBIED
Ons gebied loopt vanaf de Kapelstraat in oostelijke richting tot en met de Krampenloop. Aan de noordzijde wordt ons gebied begrensd door de Travertijndijk en aan de zuidkant vormt de Hoge Langendijk de grens. Derhalve omvat het gebied de volgende straten: Kapelstraat – Triasdijk – Travertijndijk – Tindijk -Toermalijndijk – Topaasdijk – Tanzanietdijk – Tremolietdijk – Trochietdijk – Hoge Langedijk – Krampenloop.

ONS WHATSAPP !ALERT TEAM
Naast het Buurtpreventieteam is in onze wijk ook een zgn. Whatsappgroep !Alert Sterrebos 2 actief. Ruim 150 buurtbewoners zijn hier middels hun smartphone reeds bij aangesloten. Deze groep bewoners informeert elkaar en politie in geval van verdachte situaties.

Spelregels voor Whats App !Alert:

!Alert werkt volgens de zgn. SAAR-methode :

S = signaleren

A = alarmeer de politie via 112

A = app de melding in de whatsappgroep

R = reageer

Meer informatie over Buurtpreventie en/of !Alert Sterrebos 2:

e-mail: buurtpreventiesterrebos2@gmail.com
Twitter: @BPSterrebos2
websites: www.112roosendaal.nl

CONTACTPERSONEN

Heeft u interesse om toe te treden tot ons team, of heeft u vragen dan wel opmerkingen. Neem contact op met één van onderstaande contactpersonen:

Buurtpreventie en !Alert:
Ad Wijnen; Tel: 06 51 11 12 36
Marjolein de Korte; Tel: 06 22 62 25 57