Meldpunt crisiszorg West-Brabant 0800-5099

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant: 0800-5099
Inwoners van de gemeente Roosendaal die zich ernstig zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen sinds maart terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800-5099.
Als een situatie levensbedreigend is, bel je 112. Maar wie bel je als je je ernstig zorgen maakt over iemand? Als diegene zichzelf of anderen in gevaar brengt? Gelukkig is daar nu het Meldpunt Crisiszorg voor. Aan de hand van onderstaande voorbeelden krijg je een goed beeld waarvoor een inwoner kan bellen.

Hoe werkt het?
Inwoners die het 0800-nummer bellen, krijgen een professional van het Meldpunt aan de lijn. De professional stelt een aantal vragen om te beoordelen of de melding acuut is of niet.
Is de melding acuut? Bijvoorbeeld wanneer
• iemand verward gedrag vertoont;
• iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt;
• iemand zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden;
• verplichte zorg nodig lijkt.
Dan wordt er direct actie ondernomen. De professionals van het Meldpunt schakelen meteen de juiste crisisdienst in. Het Meldpunt probeert de situatie zo snel mogelijk weer te stabiliseren.
Is een melding niet acuut? Bijvoorbeeld wanneer:
• je je zorgen maakt over iemand die je al een tijd niet hebt gezien. Er wordt niet opengedaan
en de brievenbus zit vol;
• je overlast hebt van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.
Dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Samen met de melder wordt onderzocht wat er gedaan kan worden. Eerst wordt gekeken of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, wordt de melding aan hen doorgegeven. Als er nog geen hulp is, terwijl dat wél nodig is, dan wordt gezorgd voor hulp.

Meer informatie over het meldpunt is te vinden op www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl