Kick-off deelname cliënten Sterrebos aan Buurtpreventie

Woensdag 15 november werd bij S&L Zorg Locatie Sterrebos in de wijk Kortendijk, extra aandacht besteed aan de deelname van begeleiding en cliënten aan het Buurtpreventieteam Sterrebos 2. Tijdens dit evenement werd er onder meer een demonstratie gegeven door het speciale ‘bikersteam’ van Politieteam Roosendaal.

 

Sinds twee jaar is er in Sterrebos 2 een succesvol buurtpreventieteam actief. Het gezelschap telt momenteel ruim veertig betrokken deelnemers, die gezamenlijk hun steentje bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van hun wijk. Kort geleden kwamen de buurtpreventisten in contact met de leiding van S&L Zorg, een organisatie die al vele jaren hoogwaardige, mensenlievende zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. Na overleg kwam het idee naar voren om cliënten van de S&L Locatie Sterrebos, in het kader van dagbesteding, ook een rol te geven bij het Buurtpreventieteam.

 

Zo gezegd, zo gedaan. Eelco Ligtenberg, coördinator buurtpreventieteam Sterrebos 2, ontwikkelde samen met Carlijn Elsten en Klaartje Koenraad van S&L Zorg een plan om de cliënten dienstbaar te maken voor de Buurtpreventie. Nadat alles rond was, namen de begeleiders deel aan een instructiebijeenkomst van Buurtpreventie. Vervolgens konden een aantal cliënten van S&L Zorg direct aan de slag. Sinds kort maken de enthousiaste nieuwe buurtpreventisten samen met begeleiders van S&L Zorg elke week een rondje op het terrein. Uiteraard met fluoriserende hesjes aan en een zaklamp in de aanslag. Zo dragen zij een steentje bij aan een veilige en leefbare wijk en wordt hun maatschappelijk betrokkenheid vergroot.

 

Als dank voor de inzet van de nieuwe buurtpreventisten, werd woensdag 15 november een speciaal evenement georganiseerd. Het speciale ‘bikersteam’ van de politie was samen met enkele wijkagenten en een motoragent aanwezig om een demonstratie te geven aan de aandachtige toeschouwers. Er werd onder meer getoond hoe een arrestatie plaatsvindt en de aanwezigen konden tevens een kijkje nemen in de politieauto en bij de motor. Ter afsluiting was er wat te drinken en een lekkere koek voor de cliënten van S&L Zorg, die op hun beurt een mooie kaart hadden gemaakt voor de organisatoren van de bijzonder geslaagde middag.

 

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een leefbare en veilige wijk? Of wilt u gewoon wat meer informatie over Buurtpreventie? Mail dan naar: buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl