Interessante info van het CCV

Interessant om te lezen: www.hetccv.nl : Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Deze organisatie brengt ook regelmatig een nieuwsbrief uit waarop een gratis abonnement te verkrijgen is:

Het CCV helpt

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven.

Samenwerken

Samenwerking vinden wij essentieel voor een veilig en leefbaar Nederland. Ons motto is niet voor niets: veiligheid maken we samen. Wij zijn sterk in partijen bij elkaar brengen, samenwerking initiëren en faciliteren. Daarvoor onderhouden we een uitgebreid netwerk. Via dat netwerk kunnen we goed inspelen op actuele ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken die op lokaal niveau leven. Zo dragen we bij aan een veilig en leefbaar Nederland.