Gedragsregels Whats App !Alert

Steeds meer komen er signalen dat er berichten terechten komen in de huidige WhatsApp !Alert groepen die daar niet thuis horen. Daarom nog even de spelregels voor alle WhatsApp !Alert deelnemers op een rij.

!Alert werkt volgens de zgn. SAAR-methode :

S = Signaleer

A = Alarmeer politie via 112

A = App om je melding bekend te maken aan je groep
(alleen voor actuele meldingen)

R = Reageer ((Reageren houdt in dat je, indien mogelijk naar buiten gaat en
een gesprek aangaat met de persoon in kwestie met de bedoeling
plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico’s!

Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor onderling contact/ privéberichten. Zorg er samen voor dat deze WhatsApp groep geen chatbox wordt!