Driehoek Stationsbuurt (Centrum)

Welkom op de pagina van buurtpreventie Driehoek Stationsbuurt.

Het buurtpreventieteam Driehoek Stationsbuurt bestrijkt het gebied van Stationsplein via Stationsstraat naar de Vincentiusstraat en weer terug naar het Stationsplein via de Brugstraat voor het sluiten van de Driehoek en de tussenliggende straten Dr. Lemmensstraat en Burg. Schoonheijtstraat.  Het buurtpreventieteam (BPT) bestaat uit ca. 10 preventisten die gemiddeld 1 X in de 5 weken gedurende 7 dagen hun rondes kunnen lopen. Er zal niet elke dag gelopen worden. Men loopt met tweeën en onderling wordt dit afgestemd. Er zijn twee coördinatoren die het rooster afstemmen met de preventisten en de communicatie met de Gemeente Roosendaal verzorgen. De coördinatoren zorgen ook voor de contacten met de aangrenzende buurtpreventiegroepen.    

De bewoners van de Driehoek en alle straten die binnen de driehoek vallen kunnen lid worden van de WhatsAppgroep voor de buurtpreventie. De  WhatsAppgroep telt maximaal 50 leden en alleen bewoners van de buurt worden toegelaten na het invullen van een inschrijfformulier. Het kan zijn dat er een wachtrij is. Wij verwachten dan ook bij verhuizing dat men zich uitschrijft.

Inschrijfformulieren zijn aan te vragen via driehoekstationsbuurt@gmail.com. Deze whatsappgroep is uitsluitend bedoeld om acute onveilige situaties of gebeurtenissen te melden aan elkaar. Voor alle overige aangelegenheden wordt gevraagd gebruik te maken van de BuitenBeter App.

Zin om mee te doen als buurtpreventist in het BPT Driehoek Stationsbuurt?  Stuur een mail naar driehoekstationsbuurt@gmail.com en vraag vrijblijvend informatie over buurtpreventie!

Wil je meer doen voor je buurt, zoek dan contact met de Gemeente Roosendaal via deze site of bel met 14 0165.

Ook wordt er in de Driehoek Stationsbuurt regelmatig  door buurtbewoners zwerfafval opgeruimd.  Soms gebeurt dat ook door buurtpreventisten tijdens hun rondes. Zie foto.

Zin om ook eens zwerfafval op te ruimen of te ploggen (al joggend zwerfafval opruimen)? Meld je dan aan via driehoekstationsbuurt@gmail.com. Opruimmateriaal zoals handschoenen, prikkers en handschoenen zijn beschikbaar