D & E bergen (Tolberg)

Het Buurtpreventieteam Tolberg D&E is een samenvoeging van het D- en E-bergen buurtpreventie team. We hebben dat gedaan om dat de rondjes door D of E net iets te klein waren en er tegelijkertijd behoefte was aan meer lopers in verband met het aantal keren per week dat we wilden lopen.

Op dit moment hebben wij 11 enthousiaste buurtpreventisten, 8 mannen en 3 vrouwen, die volgens planning lopen. Buurtpreventie rondes worden eigenlijk altijd gelopen door 2 buurtpreventisten. Dat is niet enkel omdat het leuker is om met z’n tweeën te lopen, maar ook omdat het soms handig kan zijn als een van beiden kan bellen terwijl de andere de situatie in het oog houdt of met wijkbewoners kan spreken. Het is niet de bedoeling dat wij handelend optreden, we zijn echt alleen de oren en ogen van politie en handhaving, zij pikken onze signalen op en nemen daarop actie (indien nodig en mogelijk).

De route die gelopen wordt varieert per loopronde (we willen het immers niet te voorspelbaar maken) en duurt per keer (gemiddeld) ongeveer 45 minuten. Ook de beschikbaarheid van onze lopers varieert, sommige lopen 2-3 keer per maand, sommige veel vaker, ieder naargelang hij of zij kan en wil.

We hebben een goed gebruikte !ALERT groep van Tolberginwoners die door André Verstijlen wordt gemodereerd. Er wordt regelmatig door inwoners gemeld wat men ziet en hoort en zodoende is het een goed instrument voor zowel buurtpreventie als wijkagenten en helpt om te weten waar de focus op zou moeten liggen. Als je je daarvoor wilt aanmelden, laat het dan weten door je naam, mobiele telefoonnummer en woonadres door te geven aan André Verstijlen (averst@kpnmail.nl)

De planning van de buurtpreventie en begeleiding van nieuwe buurtpreventisten (proefrondes, uitleg, aanmelding, etc. ) worden verzorgd door Cor Gabriëls. Met “maar” 11 buurtpreventisten die niet 7 dagen per week beschikbaar zijn is het soms een hele klus om een effectief gespreide loopplanning te maken, hoe meer buurtpreventisten, hoe meer rondes hij kan inplannen waarbij het aantal keren dat iemand per maand loopt ook beperkt kan blijven.

Als we door de wijk lopen dan zijn we aanspreekbaar voor iedereen in die wijk. Ook op die manier, door gesprekken met onze wijkgenoten of passanten, blijven we goed op de hoogte van wat er speelt. Als je wat langer buurtpreventist bent en regelmatig rondes loopt met je loopmaatje, dan weet je al snel wat opvalt, anders is dan anders, welke mensen of voertuigen er wel of niet thuishoren. Situaties die onveilig zijn, risicovol zijn, niet voldoen aan het ‘Schoon, Heel en Veilig’ motto van onze gemeente worden gemeld bij de juiste instantie, meestal via de BuitenBeter app, soms met een direct contact.

We zijn nu met 11 maar we zouden graag meer rondes per week lopen dus als je graag wil weten wat Buurtpreventie inhoudt, of als je eens een vrijblijvende proefronde mee wilt lopen, neem dan contact op met Cor Gabriëls (cor.gabriels@kpnmail.nl) dan spreken we een datum en tijdstip af. Je zult zien dat het niet alleen nuttig is om buurtpreventie in je wijk te hebben maar je leert de wijk waarin je woont nog beter kennen.