Sterrebos 2

Welkom op de pagina van Buurtpreventieteam Sterrebos 2 (Roosendaal).

ONS TEAM

Het buurtpreventieteam Sterrebos 2 bestaat (anno 2016) uit maar liefst 17 teams die door 41 mensen worden gevormd. Deze teams lopen geregeld door onze wijk in de herkenbare gele hesjes om een oogje in het zeil te houden. Onze kerntaken zijn: Horen, zien en melden!

ONS GEBIED

Ons gebied loopt vanaf de Kapelstraat in oostelijke richting tot en met de Krampenloop. Aan de noordzijde wordt ons gebied begrensd door de Travertijndijk en aan de zuidkant vormt de Hoge Langendijk de grens. Derhalve omvat het gebied de volgende straten: Kapelstraat – Triasdijk – Travertijndijk – Tindijk -Toermalijndijk – Topaasdijk – Tanzanietdijk – Tremolietdijk – Trochietdijk – Hoge Langedijk – Krampenloop.

ONS WHATSAPP !ALERT TEAM

Naast het Buurtpreventieteam is in onze wijk ook een zgn. Whatsappgroep !Alert Sterrebos 2 actief. Ruim 150 buurtbewoners zijn hier middels hun smartphone reeds bij aangesloten. Deze groep bewoners informeert elkaar en politie in geval van verdachte situaties.

!ALERT

!Alert werkt volgens de zgn. SAAR-methode :

S = signaleren

A = alarmeer de politie via 112

A = app de melding in de whatsappgroep

R = reageer

INFO

Meer informatie over Buurtpreventie en/of !Alert Sterrebos 2:

e-mail: buurtpreventiesterrebos2@gmail.com
Twitter: @BPSterrebos2
Facebook: Buurtpreventie Sterrebos 2
websites: www.112roosendaal.nl

CONTACTPERSONEN

Heeft u interesse om toe te treden tot ons team, of heeft u vragen dan wel opmerkingen. Neem contact op met een van onderstaande contactpersonen:

Buurtpreventie: Eelco Ligtenberg; Tel: 06 51 64 64 37
Ad Wijnen; Tel: 06 51 11 12 36

!Alert: Marjolein de Korte; Tel: 06 22 62 25 57
Luminita Ligtenberg; Tel: 06 51 94 94 38